Nyheder

Frederikssund Idrætsråd
Frederikssund Idrætsråd
Frederikssund kommune har stadig midler💶i de 3 nye områder hvor der kan søges om tilskud:

Organisationsudvikling
- Støtte til for eksempel udvikling af bestyrelsesarbejde og uddannelse af ledere

Initiativpuljen
- Støtte til nye initiativer, som for eksempel er rettet mod udsatte eller særlige målgrupper

Internationalt samarbejde
- Støtte til stævner og arrangementer, der afholdes uden for Danmark

Alle ansøgninger behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget, i takt med at ansøgninger modtages. Der kan søges om tilskud til allerede afholdte udgifter i 2019 og til forventede kommende arrangementer.

👉Det er vigtigt at understrege at disse puljer kun er tilgængelige i 2019👈
Frederikssund Idrætsråd
Frederikssund Idrætsråd
REJSEGILDE I SVØMMEHALLEN I IDRÆTSBYEN|

Vi deltog i dag i rejsegildet i kommunens nye svømmehal.

Det bliver så godt!

Kultur og fritidschef Anders Munch Skovgreen bød velkommen, efterfølgende var der taler ved Borgmester John Schmidt Andersen og Formand for Fritids og kulturudvalget Jesper Wittenburg.
Frederikssund Idrætsråd
Frederikssund Idrætsråd
Fritids og Kulturudvalget uddeler også i år Kulturprisen.

Kender du en gruppe, forening, institution eller enkeltperson, som fortjener en anerkendelse - så læs mere her!
Frederikssund Idrætsråd
Frederikssund Idrætsråd
Frederikssund kommune har frigivet 3 nye områder hvor der kan søges om tilskud:
Organisationsudvikling
- Støtte til for eksempel udvikling af bestyrelsesarbejde og uddannelse af ledere

Initiativpuljen
- Støtte til nye initiativer, som for eksempel er rettet mod udsatte eller særlige målgrupper

Internationalt samarbejde
- Støtte til stævner og arrangementer, der afholdes uden for Danmark

Alle ansøgninger behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget, i takt med at ansøgninger modtages. Der kan søges om tilskud til allerede afholdte udgifter i 2019 og til forventede kommende arrangementer.
Det er vigtigt at understrege at disse puljer kun er tilgængelige i 2019.
Frederikssund Idrætsråd
Frederikssund Idrætsråd
Vi har i dag været på Kronprinsesse Marys bro og se på omgivelserne til indvielsen af broen..

Det bliver en god dag🙏🏻
Frederikssund Idrætsråd
Frederikssund Idrætsråd
Torsdag morgen var repræsentanter fra Frederikssund Idrætsråd til dialogmødet med samrådet (FIR, KUF, BUS og aftenskolerne) og Fritids og kulturudvalget og administrationen.

Vi havde en blandt andet en god dialog med udvalget om broindvielsen, fremtidige fokusområder, pleje af fodboldbaner, halleje, GPDR, idrætsfacilitetspuljen og Den nye svømmehal.